Pripadnici Gorske službe spašavanja na širem lokalitetu Rajlovca u Sarajevu pronašli su nestalog mladića Amira Alispahića.

Nestali je pronađen u blizini željezničke pruge, a bio je pothlađen i vidno dezorjentisan. Spasioci su obavili prvi medicinski pregled te su utoplili mladića, a potom su obavjestili PU Novi Grad Sarajevo i odvezli ga na adresu stanovanja i predali porodici.

-Zahvaljujemo se PU Novi Grad Srajevo i PS Reljevo, medijima i građanima koji su pomogli dojavama o kretanju nestalog, porodici i CZ Novi Grad Sarajevo na ustupljnim resursima – saopćili su iz GSS Sarajevo.

(24sata.info)