Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine je od izbijanja krize u regionu Bliskog Istoka u stalnom kontaktu sa ambasadama i konstantno prikuplja dostupne informacije o bh. građanima koji se nalaze u potencijalno ugroženim područjima.

Kazao je to za Fenu načelnik Kancelarije za odnose s javnošću u Ministarstvu vanjskih poslova BiH ministar-savjetnik Nebojša Regoje, pojašnjavajući da prema informacijama Ambasade BiH u Amanu, koja nerezidentno pokriva Irak, više od 300 bh. državljana boravi u Iraku.

– Radi se uglavnom o građanima BiH koji u okviru aktivnosti međunarodnih organizacija borave na prostoru Iraka ili su angažirani na različitim poslovima u okviru zaštitarskih firmi – dodao je Regoje.

Napomenuo je da je do sada oko 30 bh. državljana koji se trenutno nalaze u Iraku, kontaktiralo Ambasadu BiH u Amanu raspitujući se o mogućnostima za eventualnu konzularnu pomoć u slučaju potrebe, ali niko nije zatražio bilo kakvu asistenciju za evakuaciju iz te zemlje.

– S obzirom na to da je u slučaju hitnog napuštanja Iraka jedan od vjerovatnih pravaca ka Kuvajtu, Ambasada BiH u Amanu je u kontaktu i sa Ambasadom BiH u Kuvajtu s kojom koordinira planove za pomoć bh. državljanima prilikom ulaska u tu zemlju za koju je potrebna viza – istkanuo je.

Također, potvrdio je Feni Regoje, Ambasada BiH u Amanu je u kontaktu i sa ambasadama Srbije i Hrvatske u Bagdadu koje su nesebično ponudile njihovu pomoć bh. državljanima u slučaju potrebe.

Govoreći o situaciji u Iranu, naglasio je da se prema procjenama Ambasade BiH u Teheranu, u Iranu nalazi oko 15 do 20 bh. državljana.

– Ambasada BiH u Teheranu je intenzivirala aktivnosti na praćenju razvoja situacije u zemlji te pojačala kontakte s bh. državljanima te drugim ambasadama BiH u regionu – podvukao je.

Toj ambasadi, kazao je, za sada se niko nije obratio od bh. državljana sa zahtjevom za bilo kakvu pomoć ili podnio pritužbu u smislu poteškoća ili ograničavanju funkcioniranja svakodnevnih aktivnosti vezanih za slobodu kretanja, transport, zdravstvene usluge ili funkcioniranje školskog sistema.

Regoje se osvrnuo i na situaciju u Australiji u kojoj mjesecima divljaju požari, napominjući da za sada nema prijavljenih situacija u kojima bi državljani BiH bili direktno ugroženi, ali Ambasada BiH prati razvoj situacije.

– Našim građanima na raspolaganje su stavljeni svi kapaciteti s kojima raspolažu ambasade i MVP BiH, a za kontakte su otvoreni ne samo službeni, nego i privatni brojevi telefona i adrese elektronske pošte bh. diplomatsko-konzularnih predstavnika – kazao je Regoje.

Ipak, napomenuo je da bh. diplomatsko-konzularna predstavništva nisu ovlaštena za evidentiranje bh. državljana koji borave u inostranstvu, a bh. državljani nisu u obavezi da se registriraju kod bh. DKP-a.

– Stoga DKP mreža može samo vršiti procjenu broja bh. državljana u stranim zemljama koje se sačinjavaju na osnovu kontakata diplomata s bh. državljanima i/ili obima njihovih zahtjeva za usluge DKP-a, te drugih diplomatsko-konzularnih aktivnosti – zaključio je Regoje.

Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine izdalo je upozorenje za putovanje u Irak i Iran koje je objavljeno na internetskoj stranici.

(FENA)