Sarajevo: Edin Mulahasanović, Mr.sci, direktor Društva Fabrika duhana Sarajevo d.d. odbranio doktorsku disertaciju

Autor
Veličina slova: Decrease font Enlarge font

U subotu, 14.4.2012. godine Edin Mulahasanović, Mr.Sci, direktor Društva Fabrika duhana Sarajevo, javno je odbranio doktorsku disertaciju pod naslovom: „Uticaj sorte i lokaliteta na najvažnija kvalitativna svojstva duhana tipa Virginia FC“ na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Edin Mulahasanović / 24sata.info

Sticanjem doktorske titule, Mulahasanović zaokružuje univerzitesko obrazovanje, čime i zvanično još jednom potvrđuje visoku stručnost poznavanja duhana, te tehnologije obrade duhana.

Edin Mulahasanović rođen je 1964. godine u Sarajevu, gdje je završio i svoje obrazovanje: OŠ „Dositej Obradović “, III Gimnaziju, a zatim Poljoprivredno prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu. Diplomirao je 1987. godine na Odsjeku za preradu i kontrolu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, čime je stekao zvanje diplomiranog inženjera poljoprivrede.  09. januara 2009. odbranio je magistarski rad na temu „Kvalitet sirovine i pušačka svojstva cigareta domaće proizvodnje u odnosu na važeće propise EU“, čime je dobio laureat magistra.

Nakon završetka studija, 1988.godine zapošljava se u Fabrici duhana Sarajevo, najprije kao tehnolog / inženjer u tehnološkom procesu pripreme duhana, te kao glavni inženjer u Odjelu razvoja FDS-a.

Nakon toga, obavlja poslove rukovodioca Službe garancije kvaliteta, Izvršnog direktora Sektora za komercijalno-marketinške poslove, zamjenika direktora, a u aprilu 2008. imenovan je za Generalnog direktora Fabrike duhana Sarajevo.


(24sata.info)   

Pošaljite Facebook komentar