BiH: "Postignuti uspjesi u reformi zemljišnih knjiga moraju biti nastavljeni"

Autor
Veličina slova: Decrease font Enlarge font

Modernizacija zemljišnoknjižnih ureda u BiH i uspjesi zemljišnoknjižnih referenata koji su u kratkom vremenskom roku uspjeli položiti stručne ispite i ovladati novim softverom za vođenje zemljišnih knjiga su poznati i osjetni pri posjećivanju nadležnih sudova.

Zemljišna administracija u BiH / 24sata.info

Međutim, ostaju nespomenuti oni koji svojim ličnim trudom stoje iza uspjeha reforme, a to su zemljišnoknjižni referenti. Nakon održanog sastanka upravnog odbora zemljišnoknjižnih referenata u BiH zaključeno je da je posebno u Federaciji BiH i dalje prisutan problem stimulacije zemljišnoknjižnih referenata za rad u jednoj od najodgovornijih službi koja se tiče uknjižbe prava vlasništva nad nekretninama. Prema izlaganjima predstavnika upravnog odbora u svim zemljišnoknjižnim uredima i dalje postoji problem manjka osoblja za rad na svakodnevnim i novim zadacima koji u nekada nepreglednoj zakonskoj regulativi postaju sve veći. Na sastanku je jednoglasno zaključeno da bez dodatnog zapošljavanja zemljišnoknjižnih referenata i njihovog stimulisanja sam proces registracije nekretnina i prava na nekretninama  će biti otežan.

"Do sada postignuti uspjesi u reformi zemljišnih knjiga u BiH moraju biti nastavljeni", saopšteno je ispred odbora, "ali potrebno je veće razumijevanje od strane nadležnih institucija za ovaj nadasve odgovoran posao i uposlenje dodatnih radnih snaga pri zemljišnoknjižnim uredima".

Iz navedenih razloga je upravni odbor odlučio pristupiti akciji jačanja svijesti građana i nadležnih institucija u BiH o bitnosti zemljišnoknjižnog segmenta i statusu zemljišnoknjižnih referenata. Za napomenu, pravo vlasništva nad nekretninama postaje validno tek upisom u zemljišne knjige, odnosno potpisivanjem upisa od strane zemljišnoknjižnog referenta. Kako bi ova akcija imala konkretne rezultate, upravi odbor namjerava aktivnije komunicirati sa nadležnim institucijama, ali i predstavnicima medija u BiH i time svojim članovima pokušati obezbijediti bolji status i razumijevanje za njihov posao u budućnosti. Nadležna ministarstva za rješavanje pitanja zemljišnoknjižnih referenata su entitetska ministarstva pravde.

O značaju rada zemljišnoknjižnih referenata govori i činjenica da je jedan od osnovnih preduslova za ulazak BiH u EU upravo siguran i pouzdan sistem registracije prava nad nekretninama, koji umnogome predstavlja prvi korak u procesu razvoja privrede svake zemlje.

Da je važnost zemljišnoknjižnih referenata prepoznata od strane evropskih partnera svjedoči i nedavni poziv za pridruživanje evropskom udruženju zemljišnoknjižnih referenata, a članstvo je u međuvremenu ostvareno.

(24sata.info)

Pošaljite Facebook komentar