CCI BiH: Hoćemo otvorene, a ne zatvorene izborne liste!

Autor
Veličina slova: Decrease font Enlarge font

Centri civilnih inicijativa (CCI) izražavaju svoju zabrinutost i neslaganje sa stranačkim pokušajima vraćanja zatvorenih izbornih listi i stranačkog "vlasništva" nad poslaničkim mandatima. Smatramo to atakom na dostignuti nivo prava građana i demokratizacije bh društva.

Centri civilnih inicijativa BiH / 24sata.info

U uslovima nerazvijene demokratije i slabog uticaja javnog mnijenja na političke tokove u zemlji, takva mjera samo je korak dalje ka partiokratiji i odlučivanju u uskim centrima moći, odnosno stranačkim vrhovima. Vodi daljnjem smanjenju uticaja građana na političke prilike. I sigurno će destimulativno djelovati na građane, dodatno povećati jaz između njih i političara i izrazito negativno uticati na izlaznost na izbore.

Argumente stranačkih vrhova razumijemo, ali ih ne prihvatamo. Njihova potreba da oni, a ne građani biraju svoje predstavnike u parlamentima i da ih nakon izbora apsolutno kontrolišu, obesmišljava samu demokratiju, a parlamente svode na nivo lutkarskog pozorišta.

Umjesto da se prostor za odlučivanje građana sve više širi, partijski vrhovi ga pokušavaju dovesti do besmisla, do stanja u kome bi oni odlučivali o svemu, poslanici bi bili obične marionete, a građani samo davaoci demokratskog legitimiteta nedemokratskoj, autokratskoj vlasti.

Stranačko insistiranje na zatvorenim listovima i na vlasništvu nad poslaničkim mandatima, govori o tome da stranački vrhovi vlastite glasače tretiraju kao nedovoljno inteligentne, a svoje članove i poslanike kao potencijalne izdajnike.

Liste moraju ostati otvorene! Građanima se ne smije uskraćivati pravo da o svojim predstavnicima u parlamentu odlučuju oni a ne stranačka rukovodstva!

CCI BiH

(24sata.info)

Pošaljite Facebook komentar