Sarajevo: Akademijom obilježena 21. godišnjica ustroja Teritorijalne odbrane RBiH

Autor
Veličina slova: Decrease font Enlarge font

Teritorijalna odbrana RBiH (TORBiH) bila je jedina legalna i legitimna oružana sila u BiH koja je početkom aprila 1992. godine okupila sve probosanske, patriotske snage odlučne da istraju u odbrani neovisnosti i cjelovitosti države BiH.

Dom OSBiH

Istaknuto je to danas na akademiji, upriličenoj u sarajevskom Domu Oružanih snaga BiH, u povodu obilježavanja 21. godišnjice i Dana TORBiH, uz podsjećanje da je Predsjedništvo RBiH 8. aprila 1992. godine donijelo Odluku o formiranju Štaba TORBiH, čime je, ujedno, ukinut Štab TO bivše SRBiH.
 
Time su, kako je u prigodnom obraćanju kazao predsjednik Udruženja za zaštitu i očuvanje tradicije TO-a Osman Džamalija, ozakonjene oružane snage RBiH s TO kao okosnicom stvaranja organizirane vojne sile, a što je Predsjedništvo RBiH potvrdilo Odlukom od 9. aprila, kojom je dat rok do 15. aprila za objedinjavanje svih patriotskih snaga i njihovo stavljanje pod komandu TO-a.
 
Ukazao je na međunarodne aspekte i strateški značaj formiranja TORBiH, odnosno bh. oružanih snaga nakon priznanja BiH kao nezavisne države, koje su, oslanjajući se na kontinuitet i raniju organizacijsku strukturu TO-a, te, u međuvremenu, izvršene organizacijsko-formacijske pripreme, 23. juna 1992. godine preimenovane u Armiju RBiH.
 
Džamalija, ratni komandant Općinskog štaba TO Novi Grad Sarajevo, Okružnog štaba Sarajevo i Garnizona Sarajevo, osvrnuo se i na aktuelno stanje u BiH, te pozvao na jedinstvo boračkih populacija, njegovanje i čuvanje tradicija odbrambenooslobodilačkog rata.
 
"Na smijemo dozvoliti da se naša borba blati i da se minimizira uloga TO, Armije i MUP-a RBiH i drugih patrotskih snaga i da se naša časna odbrana od agresije naziva građanskim ratom", kazao je Džamalija, potcrtavajući obavezu pružanja potpore legalnim organima vlasti probosanske orijentacije u sprječavanju rastakanja jedinstvene države BiH.
 
Isovremeno, pozvao je na jedinstvo boračkih organizacija kada je u pitanju iznalaženje jedinstvenih rješenja za sve boračke populacije, protiveći se "licitiranju" o tome koja je od njih najzaslužnija.
 
Svojatanju zasluga TO-a odlučno se usprotivio prijeratni komandant odbrane grada Sarajeva i prvi komandant Štaba TORBiH general Hasan Efendić, podsjetivši na ulogu jedinica TO-a i policije u odbijanju prvog udara agresora, ali i u kasnijim akcijama i djejstvima koji su prethodili ustroju oružanih snaga, odnosno Armije RBiH.
 
Efendić je u izjavi za medije podsjetio da se organizaciona i formacijska struktura TORBiH oslanjala na mirnodopsku, a čiji je sastav brojao 317.000 pripadnika.
 
Istaknuo je značaj TO u okupljanju bh. patriotskih snaga, uključujući 73 općinska štaba koja su stavljena na raspolaganje Predsjedništvu RBiH kao vrhovnoj civilnoj komandi, uključujući i preformiranje regionalnih štabova TO u komande korpusa Armije RBiH.
 
U sklopu obilježavanja 21. godišnjice ustroja Teritorijalne odbrane RBiH danas je delegacija Udruženja, koje baštini tradiciju TORBiH, položila cvijeće na mezarju "Kovači", i na Spomen-obilježju "Vječna vatra" u Sarajevu, te odala počast braniteljima Bosne i Hercegovine.

 

(Fena)

Pošaljite Facebook komentar