Predavanje u Sarajevu: Muslimansko-kršćanski odnosi u savremenom svijetu

Autor
Veličina slova: Decrease font Enlarge font

U organizaciji Centra za međureligijski dijalog Međunarodnog foruma Bosna u subotu su u Sarajevu upriličena dva javna predavanja i to - profesorice Lejle Demiri i profesora Stefana Schreinera, istraživača i profesora Univerziteta u Tübingenu, Njemačka, koji su govorili o temama vezanim za međuvjerske odnose u srednjem vijeku, te muslimansko-kršćanskim odnosima u savremenom svijetu.

Sarajevo

Govoreći o temi "Međuvjerski odnosi u srednjovjekovnome svijetu - Muslimanska tumačenja kršćanskih svetih knjiga", prof. Demiri je istaknula značaj teološke interakcije, odnosno dijaloga među religijama i razumjevanja različitih svjetonazora te "otvorenog uma" u pristupu tumačenjima različitih aspekata tog složenog procesa.
 
"Muslimani i kršćani koji su živjeli u multireligijskom okruženju srednjovjekovnog muslimanskog svijeta su i sami bili okruženi svojim zidovima i svojim prozorima", kazala je Demiri, aludirajući na ono po čemu su se te zajednice u praktičnom životu razlikovale, ali i na ono što im je bilo zajedničko, a što je ujedno bio i poticaj za upoznavanje i istraživanje drugoga i drugačijega.
 
Viđenje ovog odnosa zasnovala je na tumačenjima i komentarima svetih spisa od islamskog mislioca Tufija, uz ocjenu kako su ti spisi nudili ključnu osnovu za samoidentifikaciju, ali i svijest za formiranje stava o drugome.
 
Po riječima predavačice, odnos ovog mislioca prema religijskoj raznolikosti utemeljen je na poruci sadržanoj u islamskoj svetoj knjizi Kur'anu, a što se eksplicitno navodi u jednom od ajeta koji govori o raznolikosti koja karakterizira čovječanstvo i prirodu, a što Tufi razumijeva kao nešto što je ukorijenjeno u ljudskoj prirodi i činjenici da se ljudska bića razlikuju i imaju specifične karakteristike, te da je jedna od njih i sama vjerska pripadnost.
 
Za Tufija su sveti spisi osnova religije i istine, a um i razum (intelekt) medij putem kojeg čovjek razumjeva Božansku riječ u Abrahamskoj tradiciji i praksi.
 
U sklopu drugog predavanja o temi "U vremenu pometnje, promjene i obnove - Islam u javnom diskursu", prof. Schreiner je ukazao na niz različitih aspekata koje karakteriziraju savremene tendencije i tokove u odnosu Islama i Kršćanstva, te percepciju koja vlada na Zapadu kada je riječ o muslimanskim zajednicama u tim zemljama.
 
U tom smislu opisao je stereotipije koje su prisutne u zapadnim zemljama, a čije je polazište da bi muslimani u tim zemljama trebali biti integrirani u ta društva, pri čemu se taj proces shvata kao asimilacija, uz predodžbu prema kojoj Islam kao religija i sistem nije kompatibilan sa vrijednostima zapadnih demokratija.
 
Prof. Shreiner navodi da u osnovi straha i pojave islamofobije na Zapadu stoje određene demografske projekcije da bi muslimanske zajednice, ukoliko se ne integriraju u ta društva, svojom brojnošću u dogledno vrijeme mogle "zaprijetiti" postojećem vladajućem poretku i političkom sistemu.
 
Pa, ipak, on izražava optimizam da će se nesporazumi na tom planu prevazići, argumentirajući to činjenicama da je sve više društvenih grupa u zapadnim zemljama koje prioritet daju dijalogu, a ohrabrujućim znakom u tom pogledu smatra i činjenicu da raste interes akademske zajednice u zapadnim zemaljama za islamsku teologiju, što, među ostalim, rezultira njenim uvrštavanjem u nastavne programe i planove.
 
U nastavku diskusije konstatirano je da razmatrane teme predavanja umnogome korespondiraju s potrebom dekonstruiranja ideologijskih slika o društvenoj pluralnosti u savremenom svijetu.
 
Prema ocjeni organizatora (Forum Bosna), bosanska ukupnost nije shvatljiva izvan njene religijske pluralnosti.
 
Organizator smatra da u političkim ideologijama, razvijanim i preuzimanim tokom posljednja tri stoljeća, nedostaju kognitivna sredstva za nadilaženje prisutnih predstava o muslimanima kao evropskim drugim, što dovodi do toga da se među muslimanima javljaju ideologije redukcionističkog shvatanja kršćana.
 
Lejla Demiri je profesorica islamske doktrine (aka'id i kelam) u Centru za islamske studije Univerziteta u Tübingenu. Dodiplomske i postdiplomske studije završila je na Teološkom fakultetu Univerziteta Marmara u Istanbulu, a usavršavanje iz kršćanske teologije na Pontifikatskom univerzitetu Gregoriana u Rimu. Doktorirala je na Univerzitetu u Cambridgeu.
 
Stefan Schreiner je profesor komparativnih religija i jevrejskih studija na Univerzitetu u Tübingenu. Savjetnik je rektora Univerziteta u Tübingenu za pitanja nedavno osnovanog Centra za islamsku teologiju na istom univerzitetu. Koordinator je i jedan od osnivača Evropskog abrahamovskog foruma u Cirihu.

 

(FENA)

Pošaljite Facebook komentar