Suglasnost na sporazum o radu Ekonomsko-socijalnog vijeća

Autor
Veličina slova: Decrease font Enlarge font

Vlada Federacije BiH danas je dala suglasnost na Sporazum o radu Ekonomsko-socijalnog vijeća (ESV) za teritoriju FBiH i za njegovo potpisivanje ovlastila premijera FBiH Fadila Novalića.

Foto: FENA

Ujedno, dana je i suglasnost da ranije imenovani članovi delegacije Vlade FBiH pri ESV nastave s radom na privremenoj osnovi do formiranja Vlade FBiH i imenovanja nove delegacije Vlade FBiH pri ESV.

Ured premijera FBiH zadužen je da pozove sve reprezentativne granske sindikate s važećim rješenjima o reprezentativnosti koje je izdalo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, kao i reprezentativno udruženje poslodavaca, da potpišu Sporazum o radu Ekonomsko-socijalnog vijeća, vodeći računa da ga potpišu osobe koje su u nadležnom registru udruženja građana i fondacija označene kao ovlaštene za zastupanje tih sindikata i udruženja poslodavaca.

Nakon potpisivanja Sporazuma o radu ESV-a, premijer FBiH će u konsultaciji s predsjednikom ESV-a inicirati održavanje sjednice Kolegija ESV-a i ESV-a.

Vlada FBiH je na dužnost v. d. direktora Kazneno-poravnog zavoda poluotvorenog tipa u Bihaću, na period do 60 dana, imenovala Edhama Veladžića.

Za sudjelovanje u radu i odlučivanju na desetoj izvanrednoj sjednici Skupštine RMU Banovići d.d. Banovići, opunomoćena je Jasmina Pašić, a za Skupštinu Konfekcije Borac Travnik d.d. Marinko Bošnjak, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

 

( FENA)

Pošaljite Facebook komentar