Sud BiH odbacio tužbu protiv Agencije za zaštitu ličnih podataka

Autor
Veličina slova: Decrease font Enlarge font

Sud Bosne i Hercegovine odbacio je tužbu Uprave za indirektno oporezivanje BiH protiv Rješenja Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH zaključivši da je ta agencija postupila ispravno, saopćeno je iz Agencije za zaštitu ličnih podataka.

Foto: 24sata.info

- Naime, na osnovu informacije da su društva koja vrše prodaju tečnog plina dužna da legitimišu kupce i evidentiraju određene lične podatke na osnovu zahtjeva Uprave, Agencija je pokrenula postupak po službenoj dužnosti. U postupku je utvrđeno da je Uprava naložila prodavcima tečnog plina da evidentiraju lične podatke kupaca o imenu i prezimenu, mjestu i prebivalištu kupca, ID/PIB kupca, registarskoj oznaci vozila opreme, broju računa, broju otpremnice, datumu otpremnice, prodajnoj količini i prodajnoj vrijednosti plina sa PDV-om, a da za to nema valjan pravni osnov.

Utvrdivši povredu Zakona o zaštiti ličnih podataka, Agencija je Rješenjem zabranila Upravi da od pravnih osoba koje vrše prodaju tečnog naftnog plina zahtijevaju da obrađuju lične podatke kupaca tečnog naftnog plina koji nije namijenjen za pogon motornih vozila te da istim naloži brisanje i uništavanje do tada prikupljenih podataka - citat je iz saopćenja.

Protiv navedenog Rješenja Uprava za indirektno oporezivanje BiH blagovremeno je podnijela tužbu kojom je pokrenut upravni spor.

Sud je ispitao pravilnost i zakonitost osporenog rješenja te u presudi naveo da je Agencija u obrazloženju pobijanog rješenja dala valjane i jasne razloge svoje odluke da u postupku nisu povrijeđena pravila postupka te da je Agencija pravilno primijenila odredbe materijalnog prava na konkretno utvrđeno činjenično stanje.

Sud u presudi, između ostalog, navodi: „Tužilac bez osnova osporava pobijani akt, kada i ne dovodeći u pitanje činjenično stanje utvrđeno istim, a to je da pravna osoba koja se bave uvozom tečnog naftnog plina koji nije namijenjen za pogon motornih vozila, shodno Obavještenju tužioca, imaju obavezu prikupljanja ličnih podataka krajnjih kupaca (ime i prezime, adresu stanovanja) kako bi izbjegli oporezivanje predmetnog proizvoda kao akcizne robe. Odnosno tužilac, a kako to proizilazi iz činjeničnih navoda tužbe i ne spori da shodno članu 61. Zakona o postupku indirektnog oporezivanja koji propisuje teret dokazivanja na strani poreskog obveznika, propisuje obavezu uvoznicima da prikupljaju lične podatke kupaca".

Agencija apelira rukovodiocima javnih organa, posebno na državnom nivou, da se suzdrže od neosnovanih tužbi te da  pažnju i kapacitete usmjere na zakonitu obradu ličnih podataka.

 

 

(FENA)

Pošaljite Facebook komentar