Javno pismo građana BiH Valentinu Inzku

Autor
Veličina slova: Decrease font Enlarge font

Gospodine Inzko, mi ne prihvatamo privremena rješenja koja nam nameću državni ministri

Valentin Inzko

Građani i građanke BiH uputili su javno pismo visokom predstavniku u BiH Valentinu Inzku, koje prenosimo u cjelosti.
 
"Vaša ekselencijo, poštovani gospodine Inzko,
 
Trinaestog juna ove godine, u Institutu za majku i bebe u Beogradu umrla je Berina Hamidović. U trenutku svoje smrti imala je tek nešto više od dva mjeseca života. A umrla je i zbog toga što na liječenje u inostranstvo nije mogla biti upućena ranije, na vrijeme, kako mi kažemo...zakasnila je! A zakasnila je jer nije imala putnu dokumentaciju, nije mogla biti upisana u pasoš majke, jer nije posjedovala matični broj, nije bila evidentirana kao stanovnik naše države, nije postojala...
 
Još od petog juna ove godine, građani Bosne i Hercegovine, koristeći jedan od najsnažnijih demokratskih načina sudjelovanja u demokratskim procesima, izražavaju svoju ogorčenost i nezadovoljstvo pasivnošću u odlučivanju svojih zastupnika u najvišem državnom zakonodavnom tijelu – Parlamentarnoj skupštini, i širom Bosne i Hercegovine protestiraju zbog grubog narušavanja pravnih normi, konkretno - zbog nedonošenja izmjena i dopuna Zakona o jedinstvenom matičnom broju, na što ih obavezuje Odluka Ustavnog suda BiH. 
 
U Parlamentu BiH, u postupku njegovog donošenja, dva puta je odbijen Zakon o JMB, dok je sljedeći put, vještom manipulacijom zastupnika, prekinuta rasprava i prije njenog početka, čime je nekoliko hiljada novorođene djece u BiH dovedeno u diskriminiran položaj, i čime je najgrublje iskazano nepoštovanje Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, kao i Konvencije UN o pravima djeteta, odnosno narušeno jedno od temeljnih načela ove Konvencije - Načelo nediskriminacije, prema kojem djeca ne smiju trpiti diskriminaciju “neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom mišljenju, nacionalnom, etničkom ili društvenom porijeklu, vlasništvu, teškoćama u razvoju, rođenju ili drugom statusu djeteta, njegovih roditelja ili zakonskih zastupnika”.
 
Takođe, nepoštivanjem Odluke Ustavnog suda BiH kojom su još od 8. mjeseca 2011. godine bili u obavezi uskladiti Zakon o JMB sa drugim pravnim normama, narušeno je pravo novorođene djece na pravo učešća u svom okruženju, prekršen je član 7. Konvencije, koji nalaže upis djeteta u matične knjige odmah nakon njegovog rođenja, uz pravo djeteta na ime i pravo na državljanstvo.
 
Gospodine Inzko, mi ne prihvatamo privremena rješenja koja nam nameću državni ministri, bježeći i od svoje odgovornosti i istovremeno štiteći interese svoje pripadajuće političke opcije u državnom Parlamentu! Mi ne prihvatamo improvizaciju pravnih normi i lakrdiju našeg zakonodavnog sistema; mi ne želimo polovična rješenja! Građani Bosne i Hercegovine od svojih izabranih predstavnika očekuju odluke koje ostvaruju društveni i državni napredak, očekuju zakone i druge propise koji štite temeljna prava čovjeka – pravo na život, pravo na postojanje!
 
Nakon dvogodišnje opstrukcije, postaje jasno da Odluka Ustavnog suda BiH iz 2011. godine, odnosno izmjena Zakona o JMB, kojom se tek rođenom djetetu zvanično dodjeljuje mjesto u našem društvu, bosanskohercegovački zastupnici u najvišem zakonodavnom tijelu neće donijeti bez snažnog učešća svojih političkih interesa od kojih se suprotstavljene strane jednostavno ne žele distancirati, a bez kojih dogovora i rješenja ne može biti, uprkos Odluci Ustavnog suda BiH, uprkos zahtjevima hiljada građana... Dok njih vode vlastiti interesi, naše bebe umiru!
 
Mnogi od zastupnika i delegata naroda u Parlamentu Bosne i Hercegovine čak i ne dolaze na svoja radna mjesta, a najavili su da ih do daljnjeg neće ni biti, da neće dolaziti na posao za koji primaju plaće u visini i po nekoliko hiljada maraka, i to onih maraka koje smo im mi izdvojili iz svojih polupraznih džepova, iako su im službe i državne institucije zadužene za sigurnost ljudi i imovine garantirali apsolutnu sigurnost i uslove za njihov neometan rad.
 
Dovoljno je pročitati izvještaje nevladinih organizacija koje prate rad parlamentarnih zastupnika i delegata u Skupštini BiH, za zaključak da ostvareni rezultati iz plana zakonodavnih aktivnosti ne odgovaraju zadanim, da ne odgovaraju potrebama provođenja odluka drugih nivoa vlasti, obavezama donošenja zakona neophodnih za funkcionalni pravni sistem i ostvarivanja pravne sigurnosti građana; za zaključak da je nivo institucionalne odgovornosti, efikasnosti i efektivnosti, ali i individulne odgovornosti svih zastupnica/zastupnika/delegata oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za loše rezultate i posljedice neispunjavanja preuzetih obaveza dostigao najkritičniju i najnižu tačku. Svi izvještaji zaključuju da nema jasnih naznaka da bi se u daljnjem radu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine stanje moglo mijenjati u pozitivnom pravcu!!!
 
Podsjećamo Vas da su zahtjevi nezadovoljnih građana Bosne i Hercegovine usmjereni na hitno donošenje pravnog okvira za upis novorođene djece u matične knjige, ali i da građani zahtijevaju i odgovornost, i to najprije onih koji su svojim ponašanjem i uzrokovali protestna okupljanja širom Bosne i Hercegovine. Njihove enormno visoke plaće nisu adekvatna nagrada za rezultate njihovog rada. One su proizvod monopolističkog i sebičnog odlučivanja i ostvarivanja vlastitog interesa i koristi. Njihove plaće moraju biti znatno snižene, najmanje za 30% od sadašnjih, a snižena razlika mora biti preusmjerena u fondove iz kojih će bili plaćeno liječenje teško oboljele djece Bosne i Hercegovine. Naši zahtjevi su naš imperativ, od njih nećemo niti možemo odustati! 
 
Gospodine Inzko, građani Bosne i Hercegovine od Vas zahtijevaju hitno rješenje, zahtijevaju Vašu intervenciju u pravni sistem Bosne i Hercegovine i donošenje odluke kojom će u potpunosti biti ispoštovana Odluka Ustavnog suda BiH, broj U3/11, od 27. maja 2011. godine, kojom su naši predstavnici u Parlamentarnoj skupštini morali uskladiti član 5. Zakona o JMB sa Ustavom BiH. Od Vas zahtijevamo i brisanje odredbe Ustava Bosne i Hercegovine prema kojoj se dužnosnicima na državnom nivou, za vrijeme obnašanja funkcije ne mogu umanjiti naknade koje primaju za svoj rad, kako je to predloženo Amandmanom II na Ustav Bosne i Hercegovine, koji se nalazi u parlamentarnoj proceduri više od osam godina.
 
Konačno, od Vas zahtijevamo nametanje pravnog okvira kojim će naknade za plaće zastupnica/zastupnika/delegata oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine biti umanjene za 30% od sadašnjih, za njihove za loše rezultate i posljedice neispunjavanja preuzetih obaveza, jer smo ubijeđeni da oni sami nikad neće donijeti takvu odluku.
 
Građani Bosne i Hercegovine od Vas zahtijevaju da iskoristite ovlaštenja koja su vam data članom V Aneksa 10. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, relevantnim rezolucijama Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda i Bonskom deklaracijom, prema kojim ste Vi konačni autoritet u našoj državi u tumačenju Sporazuma o civilnoj implementaciji Mirovnog ugovora, posebno uzevši u obzir član II st. 1. tč. (d) Sporazuma, prema kojem ste Vi ovlašteni da “pružate pomoć kada je ocijenite neophodnom u iznalaženju rješenja za sve probleme koji se pojave u vezi sa civilnom implementacijom“.
 
Gospodine Inzko, građani Bosne i Hercegovine smatraju da je u ovom trenutku Vaša pomoć neophodna, i insistiraju da ovaj Zahtjev prenesete i Vijeću za implementaciju mira, da ih ujedno izvjestite da država Bosna i Hercegovina nije „crna rupa“ na kraju Evrope, da građani Bosne i Hercegovine žele život dostojan čovjeka, da žele poštivanje ljudskih prava. Nažalost, mjesecima se ta prava oduzimaju našim najmlađim, a oni koji su u obavezi da ta prava štite i promoviraju, najviše ih krše i opstruiraju svaki suprotan zahtjev.
 
Nakon Berinine smrti, očito je da naši poslanici ovakvu situaciju mogu trpiti duže od djece.
 
Građanke i građani Bosne i Hercegovine"

 

(24sata.info)

Pošaljite Facebook komentar