Narodna skupština RS usvojila je danas Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima RS po hitnom postupku.

Za usvajanje ovog zakona glasalo je 43 poslanika, a protiv su bila dva. Ukupno je bilo prisutno 45 poslanika. Poslanici opozicije nisu prisustvovali glasanju.

Usvojena je i Informacija o problemima isporuke kiseonika odgovarajućeg kvaliteta i koncentracije propisane za lijek javnim zdravstvenim ustanovama u RS za vrijeme vanredne situacije izazvane koronavirusom.

Podsjetimo, usvojeni zakon podrazumijeva nazakonito “razvlašćivanje“ državne Agencije za lijekove i formiranje parainstitucije u vidu Agencije za lijekove i medicinska sredstva RS.

“Ovim Zakonom osniva se Agencija za lijekove i medicinska sredstva Republike Srpske, kao ovlašteni organ nadležan za oblast lijekova i medicinskih sredstava koji se proizvode i upotrebljavaju u medicini u Republici. Agencija je samostalna uprava organizacije i ima svojstvo pravnog lica”, navedeno je u članu 4 Prijedloga Zakona.

“Sjedište Agencije je po prijedlogu u Banja Luci, a djelokrug u oblasti lijekova obuhvata: izdavanje dozvole za stavljanje lijeka u promet, obnovu dozvole za stavljanje lijeka u promet, odnosno njeno ukidanje i izmjene, poslove laboratorijskog ispitivanja kvaliteta lijekova i davanje stručne ocjene kvaliteta lijekova, izdavanje certifikata o primjenih dobrih opraksi”, navedeno je u članu 8.

Svi farmaceuti, kada na snagu stupi ovaj Zakon, dozvole za prometovanje na teritoriji RS morali bi tražiti od Agencije za lijekove RS.

(24sata.info)