Vlada FBiH sa 180.000 KM nagradila bh. sportiste za vrhunske rezultate

Autor
Veličina slova: Decrease font Enlarge font

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, na prijedlog Federalnog ministarstva kulture i sporta donijela 17 odluka o dodjeli nagrada sportistima, sportskim radnicima, klubovima i udruženjima iz Federacije BiH za ostvarene vrhunske sportske rezultate na međunarodnim takmičenjima, u ukupnom iznosu od 181.750 KM.

Foto: 24sata.info

Džudo-savezu FBiH je, za osvajanje trećeg mjesta Larise Cerić na Evropskom prvenstvu za seniorke u kategoriji iznad 78 kg u Varšavi 2017. godine, dodijeljeno 10.000 KM, a njenom treneru Branislavu Crnogorcu 5.000 KM.
Ovom savezu je pripala i nagrada od 5.000 KM za osvajanje trećeg mjesta Aleksandre Samardžić na Evropskom prvenstvu za juniorke U21 u Mariboru 2017. godine, a njenoj trenerici Arijani Jahi 2.500 KM.
Ženskom košarkaškom klubu PLAY OFF iz Sarajeva je za osvajanje naslova prvaka Bosne i Hercegovine u kategoriji seniorki za sezonu 2016./2017. dodijeljeno 15.000 KM.
Taekwondo klubu Novi Grad iz Sarajeva su, za njegove takmičare i trenere za 2017. godinu dodijeljene nagrade za osvajanje medalja na Evropskom klupskom prvenstvu u takwendou za juniore održanom u Turskoj. Adni Borić je za drugo mjesto u kategoriji do 68 kg pripala nagrada u iznosu od 2.500 KM, a treneru Harisu Husiću 1.250 KM. Za treće mjesto u kategoriji do 58 kg Nedžad Husić je nagrađen sa 1.500 KM, a njegov trener sa 750 KM. Iste nagrade pripale su i osvajaču trećeg mjesta u kategoriji do 68 kg Jusufu Ali Rašidagiću i treneru Belmiru Berberoviću.
Taekwondo klub Novi Grad i njegovi sportisti nagrađeni su i za osvajanje Prvenstva BiH za sezonu 2016./2017. - Nejli Kaljanac (kategorija seniorki do 46 kg za sezonu) pripalo je 2.500 KM, koliko i Armanu Dubravcu (kategorija seniora do 80 kg).
Stonoteniski klub Spin 2012 iz Sarajeva je, za osvajanje lige BiH u seniorskoj konkurenciji za žene za sezonu 2016./2017. nagrađen sa 7.000 KM.
Ovaj klub je nagrađen i s još 2.500 KM za osvajanje naslova državnog prvaka u stonom tenisu seniorke Emine Hadžiahmetović u pojedinačnoj konkurenciji za sezonu 2016./2017.
Ista nagrada pripala je i Stonoteniskom klubu CM iz Viteza za osvajanje naslova državnog prvaka seniora Ivana Bobaša u pojedinačnoj konkurenciji za sezonu 2016./2017.
Nagrađen je sa 7.000 KM i Stolnoteniski klub Mostar za osvajanje lige BiH u seniorskoj konkurenciji za muškarce za sezonu 2016./2017.
Nagrada od 7.000 pripala je i Klubu brdskog biciklizma Puls iz Vogošće za osvajanje titule ekipnog prvaka BiH u brdskom biciklizmu u ženskoj kategoriji za sezonu 2016/.2017.
Za osvajanja titula prvaka BiH u sezoni 2016./2017. su sa po 15.000 KM nagrađeni SFK 2000 Sarajevo (prvakinja u nogometu za žene) i Klub sjedeće odbojke Spid iz Sarajeva.
I Hrvatskom ženskom rukometnom klubu Grude dodijeljeno je 15.000 KM za osvajanje naslova prvakinja BiH za sezonu 2016./2017., a jednako vrijednu nagradu dobio je Hrvatski športski klub Zrinjski iz Mostara za osvajanje naslova prvaka BH Telecom lige BiH u nogometu.
Mostar SG je, također, dobio 15.000 KM za osvajanje futsal lige BiH za sezonu 2016./2017.
Bokserskom savezu FBiH je, za osvajanje titule prvaka BiH za seniorke u 2017. godini, dodijeljeno ukupno 10.000 KM, odnosno po 2.500 KM za Jasnu Kuranović (BK Gornja Tuzla), Draganu Vitković (BK Vogošća), Selmu Baltić (BK Vogošća) i Jasminu Merdić (BK Titanium). Ovaj savez nagrađen je i sa 20.000 KM za osvajanje titule prvaka BiH u kategoriji seniora. Po 2.500 KM dobili su Sanel Brčaninović i Emrah Avdibašić (BK Živinice), Hasan Karahodžić, Adem Fetahović, Ali Jež i Džemal Bošnjak (BK Ilidža), Haris Mešanović (BK Novi Grad), te Elvir Šendro (BK Mostar).
FDS BRISANA S LISTE

Federalna vlada je izmijenila Uredbu o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije BiH.
Na ovaj način je s Liste ovih društava iz nadležnosti Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva izbrisana Fabrika duhana Sarajevo d.d. Sarajevo, koja je potpuno privatizirana prodajom u iznosu od 39,91 posto državnog kapitala od 15.9.2016. godine.
Kompletan proces prodaje je, u skladu sa Zakonom o privatizaciji, vodila Agencija za privatizaciju u FBiH.

SAGLASNOST NA PLAN ZA DEINSTITUCIONALIZACIJU I TRANSFORMACIJU USTANOVA SOCIJALNE ZAŠTITE

Vlada FBiH je dala saglasnost na Akcioni plan za provedbu Strategije deinstitucionalizacije i transformacije ustanova socijalne zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine (2014.-2020) i za koordinaciju i praćenje realizacije ovih aktivnosti zadužila Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i kantonalna ministarstva nadležna za oblast socijalne zaštite.
Provođenjem aktivnosti iz Akcionog plana nastavljen je proces uspostavljanja sistema usluga i omogućava jačanje porodica radi preveniranja institucionalizacije i usluga za izmiještanje korisnika iz institucija. Kroz pojedinačne planove ustanova transformacijom bi bili smanje kapaciteti, razvijane nove usluge i oblici podrške, prekvalifikovan i dokvalifikovan postojeći kadar. Istovremeno bi, kroz reorganizaciju centara za socijalni rad, naglasak bio stavljen na pojedinačnu odgovornost voditelja slučaja.
Finansiranje ustanova u tranziciji bit će realizovano preraspodjelom dijela troškova tako da “novac prati korisnika”, odnosno da dio sredstava iz instiucionalne zaštite bude usmjeren na razvoj vaninstitucionalnih usluga i oblika smještaja.
Akcioni plan zagovara multidisciplinarni pristup i uključivanje svih potencijala u okviru društva razvijanjem partnerskog odnosa između vladinog i nevladinog sektora s ciljem brige o potencijalnim i sadašnjim korisnicima ustanova socijalne zaštite.
Za provedbu ovih aktivnosti potrebno je u Budžetu Federacije BiH osigurati dodatnih 51.500 KM.

O PRIGOVORU NA IMENOVANJE DIREKTORA FONDA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM

Vlada FBiH se upoznala sa informacijom iz prigovora na konačno imenovanje Ahmeta Baljića za direktora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, koji je Instituciji ombudsmena u Bosni i Hercegovini podnio Risto Nišić.
U prigovoru Riste Nišića ukazano je na „nove dokaze o neispunjavanju uslova” iz javnog poziva za izbor i imenovanje direktora Fonda, koji nisu bili dostupni Vladi Federacije BiH prilikom davanja saglasnosti Upravnom odboru Fonda za imenovanje Ahmeta Baljića.
Vlada Federacije BiH 9.7.2015. godine zadužila je resorno ministarstvo da aplikante koji su se žalili na odluku Upravnog odbora o imenovanju direktora Fonda uputi da zaštitu prava ostvaruju putem pravosudnih organa. Već tada je bilo poznato da se u vezi sa imenovanjem direktora vodi nekoliko sudskih postupaka. Saglasnost za imenovanje direktora i Upravnog odbora Fonda data je 18.3.2015. godine u mandatu prethodne Vlade. Stav je aktuelne Vlade da je Fond izuzetno važna ustanova i da je treba u punom kapacitetu staviti u funkciju poticanja zapošljavanja najranjivijih članova društva, kao što su osobe sa invaliditetom.

ODREĐIVANJE PRIOBALNOG POJASA NERETVE

S ciljem omogućavanja djelovanja nadležnih institucija kojima su dodijeljena javna ovlaštenja prema Zakonu o vodama, Vlada FBiH danas je dala saglasnost za određivanje širine zemljišta priobalnog pojasa (granica vodnog dobra) rijeke Neretve za urbano područje Grada Mostara, na dionici od Carinskog do Mosta Hasana Brkića, koja je drugačija od one definisane Zakonom o vodama.
Širina vodnog dobra na ovom području, u slučajevima gdje je to potrebno, može biti i manja od 15 metara, ukoliko pri tome može biti postignuta zaštita od štetnog djelovanja voda, zaštite voda i drugi ciljevi definisani Zakonom o vodama. No, granica ne može biti ispod izrazite geomorfološke promjene (granice obale).
Pri utvrđivanju prijedloga granice vodnog dobra, Agencija za vodno područje Jadranskog mora dužna je primijeniti kriterije iz Zakona o vodama i samo izuzetno postupiti na osnovu ove odluke.

* * *
Sjednica Vlade FBiH je u toku.

(24sata.info)

Pošaljite Facebook komentar