Kantonalni odbor Demokratske fronte HNK objavio je Platformu i principe pod kojima će prihvatiti zajednički nastup i listu za grad Mostar. Platforma DF-a HNK o zajedničkom političkom djelovanju u Mostaru sadrži 14 tačaka, koje prenosimo u cijelosti.

 

1. Grad Mostar mora biti organizovan kao jedna, nedjeljiva jedinica lokalne samouprave, administrativno, privredno i kulturno središte Hercegovine sa svim prerogativima Grada u smislu Evropske povelje o lokalnoj samoupravi i važečih propisa Bosne i Hercegovine.

2. Grad Mostar mora biti uredjen na način da se uvaži gradjanski princip življenja, uz punu ravnopravnost svih naroda i gradjana koji žive u Mostaru, bez obzira na njihovu vjersku, etničku ili bilo koju drugu pripadnost.

3. Mostar u budućnosti treba biti prepoznatljiv po demokratiji i medjusobnom uvažavanju svih etničkih grupa i gradjana koji u njemu žive u skladu sa porodicom modernih evropskih gradova kojoj Mostar, po svojim vrijednostima, kosmopolitizmu i baštini, pripada.

4. Stavljajući interese Mostara i Mostaraca iznad bilo kakvih stranačkih interesa, spremni smo na lokalnim izborima za Grad Mostar ponuditi zajedničku Listu za Mostar (Koalicija za Mostar) najkvalitetnijih kandidata iz svih političkih opcija okupljenih oko ove platforme koji će u Gradskom vijeću Mostara djelovati samo sa jednim ciljem – zaštite interesa svih gradjana Mostara .

5. Ova Platforma je otvorena za sve političke subjekte i nevladine organizacije i pojedince koje je prihvataju i koje su spremne svoje kapacitete usmjeriti u borbu za multietnički i antifašistički karakter Mostara.

6. Ovom platformom žele se afirmirati i štititi vrijednosti antifašističkeborbe naroda i narodnosti BiH u NOR-u 1941-1945 i vrijednosti i karakter odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1996.

7. Sve rukovodeće pozicije u organima uprave i javnim preduzećima u Mostaru, odnosno mandati ljudi koji godinama obavljaju te dužnosti, moraju biti stavljene na raspolaganje kako bi se osiguralo da na ove pozicije dodju novi, najkvalitetniji ljudi koje Mostar danas ima.

8. Sva zapošljavanja u javnoj upravi, gradskim institucijama i javnim preduzećima u Mostaru moraju biti potpuno otvorena, transparentna i rezultirati zapošljavanjem najkvalitetnijih mladih ljudi.

9. Turizam kao dominantna privredna grana u Mostaru mora biti stručno vodjena i organizirana kako bi se osgirao kontinuiran privredni rast u ovoj oblasti i nova zapošljavanja.

10. Sva gradska imovina koja je oteta gradu ili njome gazduju pojedinci na osnovu sumnjivih pravnih aranžmana mora biti vraćena Gradu uz puno poštivanje pozitivnih zakonskih propisa.

11. Ujedinjenje svih komunalnih preduzeća i gradskih institucija u skladu sa važećim Statutom Grada Mostara mora biti provedeno.

12. Promjena naziva svih ulica i institucija koje nose naziv po pripadnicima fašističkih vojski iz Drugog svjetskog rata.

13. Obnova porušenih objekata u centralnoj zoni Mostara na način da ta zona bude zona spajanja a ne zona razdvajanja.

14. Sveobuhvatna finansijska i pravna revizija rada Gradske uprave za kompletan period vladanja bez izbornog legitimiteta.

(SB)